Site Yönetiminin Görevleri

Aşağıda yazan hususlar site yönetiminin görevidir.

 • Site sakinlerinden gelen yazılı ve sözlü talepler doğrultusunda yapılması istenen çalışmaların alt yapısını hazırlamak ve site sakinlerine sunmak.
 • Yıllık işletme bütçesini kat sakinlerine tebliğ etmek.
 • Site içerisindeki yeşil alanların sulama temizlik ve bakım işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Ortak alanların temizliğini yapmak.
 • Apartman sakinlerinin çöplerinin toplamak ve bu çöpleri konteynırlara koymak.
 • Kışın ortak alanlara tuz dökülmesi ve kar temizleme işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Ortak donatı alanlarında işlev gösteren su depoları, hidroforlar, asansörler gibi her türlü sistemin teknik anlamda devamlılığını sağlamak.
 • Yılda birkez yağmurlar başlamadan önce çatılarda; Sulama başlamadan önce bahçe sulama sistemlerinin bakımını yapmak ve test etmek.
 • Zamanında ödenmeyen aidat miktarlarının icra yoluyla tahsilini gerçekleştirmek.
 • Site içerisinde gelişen ve suç unsuru teşkil eden olayları İlgili kuruluşlara bildirmek.
 • İmar planlarında öngörülmeyen büfe ve benzeri ticari faaliyetler yürüten yapılaşmaları ilgili kuruluşlara bildirmek.
 • Su, elektrik, doğalgaz ve telefon şebekelerinde oluşan genel arızaları ilgili kuruluşlara bildirmek.

** Site yöneticiliği bir ortak alan yöneticiliği olup dairelerin içerisinde gelişen problemler site yönetimin görev ve yetki alanı içerisinde değildir.

Haberler / Etkinlikler